Regulamin uczestnictwa w kursie

Warunki wymagane do ubiegania się o prawo jazdy:

1. kategoria A1 - kurs można rozpocząc 3 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia
2. kategoria A - kurs można rozpocząc 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia
3. kategoria B - kurs można rozpocząc 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia

W sytuacji, gdy kursant rozpoczyna szkolenie przed ukończeniem wymaganego wieku ( pkt. nr 1, 2, 3) musi dostarczyć pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów złożoną na wniosku otrzymanym w biurze naszej szkoły.Osoby chcące uczestniczyć w kursie prawa jazdy mają obowiązek pamiętać o:

1. odbyciu badania lekarskiego (w siedzibie naszego biura, w ustalonym terminie bądź we własnym zakresie). Orzeczenie lekarskie zgodnie z wymogami regulowanymi przez prawo musi być wystawione z datą wcześniejszą od rozpoczęcia kursu bądź najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.
2. każda osoba chcąca uczestniczyć w kursie ma obowiązek dostarczyć do dokumentów jedno zdjęcie (lewy półprofil) najpóźniej po ukończeniu zajęć teoretycznychIstnieje możliwość płatności ratalnej, korzystnej dla kursanta. Mamy podpisaną umowę z Lukas Bankiem


Aby uzyskać zaświadczenie ukończenia kursu należy:

1. po ukończeniu zajęć teoretycznych należy zaliczyć egzamin wewnętrzny z teorii (egzamin można zdawać u wykładowcy na ostatnich zajęciach bądź w naszym biurze )
2. po zakończeniu zajęć praktycznych instruktor prowadzący jazdy ma obowiązek przeprowadzić egzamin wewnętrzny praktyczny
3. przed ukończeniem szkolenia wpłacić całą kwotę za kurs, wpłaty można dokonac przelewem4. dokonać wpłaty na egzamin państwowy i dostarczyć dowód wpłaty do biura, wpłaty należy dokonać na poczcie bądź w przypadku opłacenia egzaminu przez internet należy wydrukować potwierdzenie dokonania przelewu i również dostarczyć do dokumentów, pamiętając aby opłata była dokonana na nazwisko i imię kursanta

Szczegółowy regulamin wewnętrzny szkoły nauki jazdy kursanci dostaną do wglądu na zajęciach teoretycznych.

                           www.szkolajazdyurbanski.pl / wszelkie prawa zastrzeżone.